off

Seminarium prorocze 27/28.04.2019 Centrum Charisma

Zapraszamy  na seminarium prorocze prowadzone przez Ryszarda Krzywego.

Data :  27-28 kwietnia 2019r  ( sobota, niedziela)

Rozpoczęcie:  godz. 10.00

Program : w załączniku 

Miejsce:  Centrum Charisma w Krotoszynie, ul. Benicka 37, Krotoszyn

Wstęp wolny !!!

W czasie seminarium zostanie zebrana ofiara na pokrycie kosztów spotkania i usługę Ryszarda Krzywego
w zakładce Multimedia/Konferencje(audio) znajduje się nauczanie z lat poprzednich 

 ____________________________________________________________________________________

Jeśli chcesz jeszcze lepiej nauczyć się słyszeć cichy głos Boga, zdobyć wiedzę na temat proroctwa w życiu kościoła oraz nabyć większej umiejętności  rozpoznawania prowadzenia przez Ducha Świętego to z pewnością jest to seminarium dla ciebie.

Podstawą organizowanego seminarium proroczego jest Słowo zawarte w Biblii: List do Efezjan 4.11-12 – „I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby PRZYGOTOWAĆ ŚWIĘTYCH DO DZIEŁA POSŁUGIWANIA” , oraz 2 list do Koryntian 14, 1.3  –  „Dążcie do Miłości, starajcie się też USILNIE o dary duchowe, a NAJBARDZIEJ O TO, ABY PROROKOWAĆ. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu, pocieszeniu  i zachęceniu ”

O usługującym: 

Prezbiter Ryszard Krzywy jest doświadczonym głosicielem Słowa Bożego. Od kilkunastu lat posługuje obdarowaniem proroczym. Usługuje w różnych chrześcijańskich wspólnotach w Polsce i za granicą. Przez wiele lat pełnił funkcję pastora.
Biblia mówi, że proroctwo służy ku zachęcie, napomnieniu i  zbudowaniu Kościoła.

 

About the Author