Dawanie

Wierzymy w siłę biblijnej zasady inwestowania naszych finansów w Boże rzeczy. To zasada, która działa, przynosi owoce i jest niezwykle ekscytująca!

Darowizny możesz przekazać: 

  • osobiście: 

Kolekta jest jednym z elementów niedzielnego nabożeństwa i okazją do regularnej ofiarności na rzecz kościoła. W punkcie informacyjnym podczas kolekty dostępny jest również terminal płatniczy.

 

  • przelew na rachunek Kościoła:

         nr konta: PL69 1090 1157 0000 0000 1501 5222

        Kod BIC/SWIFT Santander Consumer Bank: SCFBPLPWXXX
        Tytuł przelewu: Darowizna na cele kultu religijnego lub inny cel

 

  • on- line szybki przelew

Przekaż darowiznę przez :

 

 

 

 


Hojność to stan serca !

Bóg jest dawcą, możemy doświadczać Jego hojności, ale również chcemy być dawcami. Oczywiście jest to w pełni dobrowolne. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym członkom i sympatykom za ofiarność. Bez tego praktycznego wymiaru okazywania wdzięczności Bogu, nasz kościół  nie mógłby funkcjonować. Dzięki Waszym wpłatom możemy pomagać potrzebującym, na różne sposoby głosić Ewangelię i stwarzać przestrzeń duchowego wzrastania dla wszystkich pokoleń. 

Nasz kościół nie posiada zewnętrznych źródeł finansowania, ale funkcjonuje dzięki ofiarności indywidualnych osób. Wsparcie finansowe pozwala zapewnić zaplecze sprzętowe i lokalowe, tak aby w Centrum Charisma mogły się odbywać nabożeństwa, spotkania chrześcijańskie dzieci i młodzieży, konferencje oraz wiele innych dobrych inicjatyw.

Każda wpłata jest księgowana, a na koniec każdego roku przygotowywane są sprawozdania roczne dla członków Kościoła na temat wpływów, wydatków i zarządzania finansami. Przejrzystość finansowa jest dla nas bardzo ważna!  Darowizny możesz również odpisać od podatku.

 

________________________________________________________________________________

Ulgi i odliczenia 

Istnieje możliwość odliczenia od podatku ofiar (darowizn) składanych na rzecz Kościoła. Ofiary te muszą zostać wpłacone na konto zboru i posiadać odpowiedni tytuł wpłaty:

  • „Darowizna na cele kultu religijnego”

Ofiary składane na ten cel mogą zostać wykorzystane na szeroko pojętą działalność kościoła. Osoba wpłacająca może w dopisku zaznaczyć na co konkretnie darowizna ma być przekazana, np. „darowizna na cele kultu religijnego – służba więzienna (lub inna, według uznania darczyńcy)”.

Łączna kwota odliczeń z tego tytułu nie może przekroczyć 6% dochodu. Wysokość darowizny musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy kościoła.

  • „Darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła”

Ofiary składane na ten cel przeznaczane są na dofinansowania obozów dzieci i młodzieży, wsparcie finansowe potrzebujących itp. Osoba chcąca wspomóc zbór tego rodzaju darowizną powinna wcześniej zawrzeć z pastorem umowę, na co mają być przeznaczone te środki. Zbór zobowiązany jest bowiem, najpóźniej po upływie dwóch lat od dnia przekazania darowizny, do przedstawienia pisemnego sprawozdania dotyczącego jej wykorzystania.

Darowizny przekazywane na działalność charytatywno-opiekuńczą przez osoby fizyczne są w całości wyłączone z podstawy opodatkowania, tj. można je odliczyć bez limitu od podstawy opodatkowania. Aby to uczynić należy spełnić dwa warunki:

  • wysokość darowizny musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy zboru

  • dysponować sprawozdaniem dotyczącym wykorzystania przekazanych środków (po upływie dwóch lat od momentu przekazania darowizny).

Istnieje też możliwość odliczania darowizn wpłacanych na Kościół przez osoby prawne, ale w tym wypadku odsyłamy naszych miłych dobroczyńców do swoich księgowych po szczegółowe informacje.