W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych osób fizycznych, informuję, że dane osobowe przetwarzane na niniejszej stronie internetowej są prawnie chronione:

  1. Administratorem danych jest Pastor zboru :Centrum „Charisma” 63-700 Krotoszyn Benicka 37
  2. Dane przetwarzane są w celu informowania o działalności związanej z wydarzeniami w ramach działalności statutowej zgodnej z Prawem Wewnętrznym Kościoła Zielonoświątkowego w RP oraz Regulaminem Ochrony Danych Osobowych obowiązujących  w Kościele Zielonoświątkowym z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 68/70.
  3. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: kz.pl/ochronadanychosobowych.
  4. W ramach obowiązującego Regulaminu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
  5. Masz prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora.
  6. Masz prawo do wniesienia skargi do Komisji Ochrony Danych Osobowych której Przewodniczący pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych.
  7. Wskazane dane nie są profilowane, nie są przekazywane innym podmiotom lub administratorom bez zgody osoby której dotyczą.
  8. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wskazanego celu lub przez okres jednego roku, licząc od początku roku następującego po dacie wyrażenia zgody(w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy).
  9. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem niniejszej strony www. lub poprzez skrzynkę poczty elektronicznej: kontakt@krotoszyn-charisma.pl; pastor@krotoszyn-charisma.pl będą wykorzystane tylko do celów informacyjnych o wydarzenia organizowanych przez Kościół Zielonoświątkowy Zbór Centrum „Charisma” w Krotoszynie ul. Benicka 37. Poprzez wskazane adresy poczty elektronicznej istnieje możliwość zamówienia materiałów pisemnych, nagrań audio i video z wydarzeń które mają miejsce w Centrum „Charisma”. Wysyłamy tylko materiały zamówione. Zamówienie jest traktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, która te materiały zamawia. W celach marketingowych będziemy wysyłać na bieżąco informacje o zbliżających się wydarzeniach. Sprzeciw skierowany drogą poczty elektronicznej lub tradycyjnie za pośrednictwem poczty Polskiej jest równoznaczny z zaprzestaniem wysyłki i usunięciem danych. 
  10. Pliki cookie. Na naszej stronie znajdują się pliki cookie. Są one niezbędne w celu rejestracji aktywności online. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne.