Opłata konferencyjna :  
dla rejestracji  w dniach 15.04  do 19.05.2024 – 110 zł od osoby
 ( cena zawiera: obiad  w sobotę oraz  kawę i herbatę po rejestracji i w przerwie )

 

dla rejestracji  w dniach  od 20.05.2024 do 23.05.2024r – 140 zł  od osoby
 ( cena zawiera: obiad  w sobotę oraz  kawę i herbatę po rejestracji i w przerwie )

 

 

DANE KOŚCIOŁA

Kościół Zielonoświątkowy
Zbór Centrum „Charisma” w Krotoszynie, 

63 – 700 Krotoszyn,  ul. Benicka 37

 

 

  Nazwisko:
  np. Kowalski

  Imię:
  np. Jan

  Miejscowość:
  Np.: Poznań

  E-mail:
  Np. kowalski@yyy.com

  Telefon kontaktowy:
  Np. 600000000

  Kościół / Społeczność: