Opłata konferencyjna :  70 zł od osoby –  sala z telebimem 

( cena zawiera: obiad  w sobotę oraz  kawę i herbatę po rejestracji i w przerwie kawowej )

DANE KOŚCIOŁA

Kościół Zielonoświątkowy
Zbór Centrum „Charisma” w Krotoszynie 

63 – 700 Krotoszyn,  ul. Benicka 37

 

Nazwisko:
np. Kowalski

Imię:
np. Jan

Miejscowość:
Np.: Poznań

E-mail:
Np. kowalski@yyy.com

Telefon kontaktowy:
Np. 600000000

Kościół / Społeczność:

Czy chcesz skorzystać z obiadu:
np: tak / nie

Akceptacja formularza zgody*