CENA:  40 zł za osobę /  50 zł – małżeństwo ( jeden wspólny podręcznik konferencyjny)

( cena zawiera: podręcznik konferencyjny, poczęstunki kawowo-herbaciane, obiad ).

 

DANE KOŚCIOŁA

Kościół Zielonoświątkowy
Zbór Centrum „Charisma” w Krotoszynie 

63 – 700 Krotoszyn,  ul. Benicka 37

 


 

Nazwisko:
np. Kowalski

Imię:
np. Jan

Miejscowość:
Np.: Warszawa

E-mail:
Np. kowalski@yyy.com

Telefon kontaktowy:
Np. 600000000

Czy chcą Państwo skorzystać z obiadu:
np: tak / nie

Akceptacja regulaminu*


Polityka prywatności

Kościół Zielonoświątkowy Centrum Charisma w Krotoszynie nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników i subskrybentów. Zgłoszenie się na konferencje organizowane przez KZ Centrum Charisma w Krotoszynie wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail oraz innych informacji potrzebnych do jak najlepszej organizacji konferencji. W każdej chwili istnieje możliwość skasowania swoich danych z listy poprzez kontakt z biurem kościoła w Krotoszynie na adres: kontakt@krotoszyn-charisma.pl.  KZ Centrum Charisma w Krotoszynie  zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Wiadomości te dotyczą głównie informacji o planowanych  wydarzeniach.