Opłata konferencyjna :  
dla rejestracji  w dniach 16.09  do 08.10.2023r – 90 zł od osoby
 ( cena zawiera: obiad  w sobotę oraz  kawę i herbatę po rejestracji i w przerwie )

 

dla rejestracji  w dniach  od 9.10  do 12.10.2023 – 120 zł  od osoby
 ( cena zawiera: obiad  w sobotę oraz  kawę i herbatę po rejestracji i w przerwie )

 

 

DANE KOŚCIOŁA

Kościół Zielonoświątkowy
Zbór Centrum „Charisma” w Krotoszynie, 

63 – 700 Krotoszyn,  ul. Benicka 37

 

 

  Nazwisko:
  np. Kowalski

  Imię:
  np. Jan

  Miejscowość:
  Np.: Poznań

  E-mail:
  Np. kowalski@yyy.com

  Telefon kontaktowy:
  Np. 600000000

  Kościół / Społeczność: