PRZELEW TRADYCYJNY

Numer konta Santander Bank : 34 1090 1157 0000 0001 5160 8730

Odbiorca: KZ Zbór Centrum Charisma w Krotoszynie,

ul. Benicka 37, 63-700 Krotoszyn

Tytuł płatności:  VIII KU : imię i nazwisko osoby 

opłata konferencyjna : 70 zł od uczestnika