PRZELEW TRADYCYJNY

Numer konta: M-Bank  12 1140 2004 0000 3202 7721 7901

Odbiorca: KZ Zbór Centrum Charisma w Krotoszynie,

ul. Benicka 37, 63-700 Krotoszyn

Tytuł płatności:  VI KU : imię i nazwisko osoby 

opłata konferencyjna : 70 zł od uczestnika – sala z telebimem