Aleksander Barkoci – „Zwycięskie życie w Chrystusie”

W dniach 25 – 27 marca 2011r. odbyła się konferencja pt „Zwycięskie życie w Chrystusie” z udziałem Aleksandra Barkociego ze Słowacji. Aleksander Barkoci pochodzi z Komarna na Słowacji, wychowywał się w  rodzinie chrześcijańskiej. W wieku 15 lat zdecydował si...
Read More →

5 kroków do zbawienia i relacji z Bogiem

KROK 1 – Bożą wolą dla Ciebie jest życie wieczne i relacja z Bogiem Bożą wolą dla Twojego życia jest nie tylko zbawienie, ale także relacja z Twoim niebiańskim Ojcem tu, na ziemi. Biblia mówi, że Bóg Ojciec stworzył ludzi z miłości i zaplanował dla nich dobre życie: Jezus...
Read More →

Nie ma innego

I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.
Read More →

Czym jest miłość?

Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.
Read More →

Bóstwo Jezusa Chrystusa

Prawda o osobie Pana Jezusa Chrystusa, to centralny i najbardziej zdumiewający element historii odkupienia. Jest ona sednem chrześcijańskiego posłannictwa. Chociaż w innych religiach założyciele są ważni, to jednak nie są niezbędni. Mahomet i Konfucjusz zmarli , ale żaden z nich...
Read More →

Chrześcijaństwo w kolorze zielonym

Ruch zielonoświątkowy (pentakostalizm), nazwę swą wywodzi od święta zesłania Ducha Świętego – Zielonych Świąt, opisanego w Dziejach Apostolskich rozdz. 2. Gdy Jezus Chrystus ukazał się po zmartwychwstaniu, powiedział: Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniac...
Read More →

Dariusz Suszek – były ksiądz katolicki

Były ksiądz katolicki – obecnie pastor – posłuchaj kazań D. Suszek-Religia kościoła katolickiego – cz.1  D. Suszek-Religia kościoła katolickiego – cz.2  D. Suszek-Religia kościoła katolickiego – cz.3    Zobacz prezentację w Power Point...
Read More →